Aby bezpłatnie zarejestrować się na kurs, przygotuj i prześlij następujące dokumenty:

1) skan lub fotokopia wszelkich dowodów medycznych, że masz astmę.
2) Skan lub fotokopia pisma o zwolnieniu z odpowiedzialności autorów kursu, który może być napisany przez Ciebie odręcznie lub wydrukowany, ale podpisany przez Ciebie osobiście.

Treść takiego listu może wyglądać mniej więcej tak:

„Ja, imię, nazwisko potwierdzam, że skonsultowałem się z lekarzem i otrzymałem jego pozwolenie na naukę gry na harmonijce.
Cała odpowiedzialność za zagrożenia związane ze zdrowiem spoczywa wyłącznie na mnie.
Akceptuję i potwierdzam, że autorzy kursu gry na harmonijce nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za moje zdrowie i samopoczucie.
Wyrażam zgodę na zwolnienie autorów kursu z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia z mojej strony lub roszczenia ze strony członków mojej rodziny.
Imię, nazwisko, podpis, data."

Jeśli masz mniej niż 18 lat, jeden z Twoich rodziców lub opiekunów musi napisać taki list.

Wierzymy, że gra na harmonijce ustnej nie tylko pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie i zdrowie, ale również przyniesie ogromną radość i przyjemność!
Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać wymagane dokumenty.

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
Email *
ZDJĘCIE, GDZIE W 1 RAMCE UMIESZCZASZ potwierdzenie medyczne, że masz astmę ORAZ list o zwolnieniu z odpowiedzialności autorów kursu *
Załącz plik...
Interesują mnie: *